Proč nás volit?

Děláme správné věci správně

Několik věcí, které je dobré vědět

aby se dobré nápady už dále neměnily v rizika a promarněné šance

My totiž ...

Děláme správné věci správně

A také se díváme na věci z nadhledu. Vidíme náš les, vidíme krásný Újezd nad Lesy. A také věříme na participaci s občany a jejich zapojování do spolurozhodování radnice. Věříme na systematické plánování a řízení, aby byly věci připravovány do detailu. Věříme na dobrou a profesionální správu obce, kterou vidíme u druhých a tyto dobré zkušenosti chceme přenášet do řízení naší městské části. Zkrátka dělat správné věci správně a taky je správně komunikovat. Věříme v rozvoj komunitního života. Chceme pracovat pro zdravý a spokojený život v Újezdě nad Lesy. S vámi a pro vás.

Dlouhodobě pro Újezd pracujeme a máme výsledky

Pracovitost a osobní výsledky nám nechybí. Chybí nám partneři, kteří sdílí naše hodnoty, postupy, snahy o zapojování veřejnosti do spolurozhodování, systematické zlepšování veřejné správy. V minulých volbách jsme získali tři ze 17 mandátů. Je to málo na prosazení jakéhokoli programu a změn, které považujeme za nutné.

Cokoliv děláme, děláme jako profesionálové a podle profesionálních měřítek. Často slýcháme, že věci komplikujeme. Ale dělat věci jen na půl znamená, že celý život je také jen na půl. Jen profesionálové vidí skutečný stav věcí a to co vidí, zvládají. Nejsme amatéři, kteří dělají věci jen na půl.

Protože lépe to jde!

Někdo si pomyslí, že jsme se s touto koalicí zapletli. Ano, zapletli. Ale je důležité si připomenout, že jsme vstupem do koalice řešili chaos a rozpad zastupitelských klubů po minulých volbách, který zcela paralyzoval chod městské části. Vzpomínáte na dobu bez starosty? Na dobu, kdy městská část neměla ani radu? Řešili jsme stav nouze...

Jde to o 100% lépe! Navrátit se k řízení městské části pomocí zavedených a odzkoušených postupů dobré praxe lze! Je ale nutné mít silný mandát a spolehlivé partnery.

Protože Naplníme program, který předkládáme!

Slib, který Vám dáváme v podobě našeho programu, vychází z dokonalé znalosti všech problémů, se kterými se v současné době Újezd nad Lesy potýká. Rozumíme prostředí na magistrátě, známe stav investic i potenciál našeho úřadu. Body programu, které navrhujeme, vychází z dlouhodobé koncepce, kterou prosazujeme - v každé části Újezda, v každé oblasti rozvoje vždy to nejdůležitější. Máme komplexní program, s časovým horizontem, ve kterém lze navržené věci zrealizovat. Od podpisu koaliční smlouvy tak můžeme ihned pracovat na konkrétních projektech.